1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Tuinvreugde kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Tuinvreugde. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tuinvreugde verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Tuinvreugde

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Tuinvreugde-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Tuinvreugde-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Tuinvreugde. U kunt uw verzoek sturen naar Tuinvreugde door middel van het contactformulier dat u op de website vindt.

4. Aansprakelijkheid van Tuinvreugde

De informatie op de Tuinvreugde website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Tuinvreugde streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn, vergissingen bevatten of afwijkingen in technische specificaties bevatten, dan kan Tuinvreugde hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

facebook_page_plugin

Contact

Tuinvreugde bvba
Pierstraat 277 (hoek A12)
2840 Reet-Rumst

T 03 844 26 39
BE 0455 301 073